Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) jest Keyshores Internet Ltd z siedzibą w Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North, Poole, BH15 1DX, adres email do kontaktu z Administratorem: [email protected]

II. Cele, sposoby, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych
APILIKACJA
Zakładając indywidualne konto w naszej aplikacji przekazujesz nam następujące dane:
(•) dane kontaktowe np. imię, adres e-mail, numer telefonu; (•) nazwę profilu użytkownika; (•) dane podane w profilu użytkownika; (•) inne dane które dobrowolnie podasz, także za odrębnie udzielonymi zgodami.
W trakcie korzystania z naszej aplikacji zbieramy następujące dane: (•) dane dotyczące Twojego konta (np. ID konta) oraz zachowania (•) Twój adres IP; (•) dane dotyczące Twojej aktywności zbierane za pomocą plików cookies i podobnej technologii. (•) przybliżone dane dotyczące Twojej lokalizacji, lub precyzyjną lokalizację za pomocą GPS (za Twoją odrębną zgodą); (•) dane przekazane w wiadomościach publicznych i prywatnych (np. prywatne wiadomości, pytania i uwagi do supportu).

Dane są przetwarzane w następujących celach:
1. umożliwienie korzystania z usługi - na podstawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności:
(a.) zapewnienie działania aplikacji, aktualizacje, (b.) obsługa użytkownika - dostosowanie osobistych ustawień, realizowanie płatności; (c.) monitorowanie zachowania użytkownika pod kątem przestrzegania Regulaminu usługi.
2. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. rozpatrzenia reklamacji / obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą elektroniczną (email, sms, telefon, social media, wiadomości typu push na Twoim urządzeniu) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. gromadzenia i analizowania informacji na temat naszych klientów (profilowanie) takich jak dane identyfikacyjne oraz zachowania na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, w tym także poprzez przekazywanie danych do serwisów internetowych i mediów społecznościowych w celu lepszego dostosowania kierowanych informacji marketingowych do zainteresowań klientów oraz w celu kontroli jakości naszych usług i rozwoju naszych produktów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
1. naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania.
2. serwisom internetowym i platformom social mediowym (Facebook, Google) - zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów.
3. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
2. Dane związane z realizacją płatności będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano płatności.
3. Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy.
4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

PROCES ZAMAWIANIA I REZERWACJI
W ramach procesu składania zamówień i rezerwacji przetwarzamy następujące dane:
(•) dane kontaktowe np. imię, adres e-mail, numer telefonu; (•) nazwę profilu użytkownika; (•) dane podane w profilu użytkownika; (•) zamówienie; (•) dane dotyczące płatności; (•) inne dane które dobrowolnie podasz, także za odrębnie udzielonymi zgodami.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zgłaszania opinii o restauracjach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
(1.) restauracjom które wybrałeś, aby mogły zrealizować zamówienie lub rezerwację; (2.) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; (3.) serwisom internetowym i platformom social mediowym - zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów. (4.) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
(1.) Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy. (2.) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW
Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze skierowanym do nas pismem, zapytaniem, żądaniem, zarówno w wiadomości publicznej i prywatnej, jak i poprzez adres e-mail lub formularz kontaktowy, są przetwarzane w celu:
1. utrzymania kontaktu i odpowiedzi na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie - na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
1. naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; 2. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 2. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu. KONTAKT

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z nawiązaniem i utrzymaniem relacji biznesowych, przedstawieniem oferty handlowej, obsługi umowy lub prowadzonymi negocjacjami są przetwarzane w celu:
1. nawiązania i utrzymania kontaktu biznesowego poprzez komunikację drogą elektroniczną (email, telefon) oraz tradycyjną (papierową) - na podstawie Twojej zgody wyrażonej wprost lub poprzez nawiązanie przez Ciebie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2. rozpoczęcia i prowadzenia rozmów handlowych, negocjacji, przyjęcia i realizacji zamówienia - na podstawie zawartej umowy lub w celu zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności lub wystawienia rachunku/faktury/innego dokumentu związanego z obowiązkami księgowymi - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 4. rozpatrzenia reklamacji / obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą elektroniczną (email, telefon) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
1. naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; 2. zewnętrznym operatorom - na podstawie stosownych umów. 3. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 2. Dane związane z realizacją płatności będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano płatności. 3. Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy. 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

SOCIAL MEDIA
Kiedy obserwujesz, pozostawiasz komentarze lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z naszymi kontami prowadzonymi na różnych serwisach społecznościowych, stajemy się administratorem danych osobowych widocznych dla nas zgodnie z regulaminem danej platformy społecznościowej.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, których używasz zgodnie z zasadami prywatności ustalonymi przez serwis, na którym masz konto. Mogą to być m. in. imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, informacje o miejscu zamieszkania i wykonywanej pracy oraz inne przypisane do Twojego konta, a także wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie upubliczniasz na określonej platformie społecznościowej lub przekażesz nam w prywatnej wiadomości.
Twoje dane przetwarzane są w celu:
1. prowadzenia przez nas konta w serwisie społecznościowym zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego serwisu, w tym wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
1. naszym pracownikom, współpracownikom, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne, usługi kurierskie) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; 2. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić. Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach i udostępnianie innym podmiotom, na podstawie regulaminu danego serwisu społecznościowego, na który nie mamy żadnego wpływu.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu. Jednakże skorzystanie z tego prawa w serwisie social mediowym może być ograniczone przez regulamin serwisu zgodnie z jego polityką prywatności (np. zasady dotyczące usuwania komentarzy, czy usuwania historii prywatnych wiadomości). KONKURS

Twoje dane osobowe pozyskane w czasie zgłoszenia do udziału w konkursie są przetwarzane w celu:
1. wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji (w tym wręczenia nagrody) - na podstawie regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku przyznania nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej, której realizacja lub dostawa wiąże się z obowiązkami księgowymi - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3. gromadzenia i analizowania informacji na temat naszych klientów (profilowanie) takich jak dane identyfikacyjne oraz zachowania na naszej stronie internetowej lub w sklepie internetowym, w tym także poprzez przekazywanie danych do serwisów internetowych i mediów społecznościowych w celu lepszego dostosowania kierowanych informacji marketingowych do zainteresowań klientów oraz w celu kontroli jakości naszych usług i rozwoju naszych produktów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą elektroniczną (email, telefon, social media) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6. przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą tradycyjną (papierową) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:
1. naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; 2. serwisom internetowym i platformom social mediowym - na podstawie odpowiednich umów powierzenia zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów. 3. organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.
Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):
1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 2. Dane związane z realizacją płatności będą one przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano płatności. 3. Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy. 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu

III. Twoje prawa Masz prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO); 2. sprostowania lub uzupełnienia danych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO); 4. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO); 5. otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);

Wycofanie zgody
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Sprzeciw
Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania na podstawie tego przepisu (o ile ono następuje). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego drogą tradycyjną (papierową) – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów. Urząd ochrony danych osobowych

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:
(•) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; (•) przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; (•) telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Realizacja praw
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na [email protected] Wszelkie żądania dotyczące ochrony danych osobowych będą realizowane niezwłocznie, jednakże w okresie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca od ich złożenia. Okres ten może być wydłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania.

IV. Transfer danych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych
W przypadku danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w Unii Europejskiej lub obszaru na którym działa RODO informujemy, że niektóre z wykorzystywanych przez nas narzędzi lub rozwiązań wymagają transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich (np. niektóre usługi chmurowe czy narzędzia marketingowe). Jeśli taki transfer danych jest konieczny dokładamy wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych oraz ochrony Twojej prywatności i wybieramy tylko takich dostawców usług, którzy taką ochronę zapewniają. Wszelkie transfery danych odbywają się na podstawie i w granicach prawa, w szczególności z uwzględnieniem Rozdziału V RODO, który przewiduje warunki transferu danych do państw trzecich z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności Standardowych Klauzul Umownych).

V. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Niektóre nasze usługi mogą wiązać się z przetwarzaniem danych polegającym na profilowaniu w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie do Ciebie profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania Twoich preferencji, zachowań oraz postaw. W ramach realizacji umowy i w celu ulepszania naszej platformy, Administrator wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Możemy wykorzystywać Twoje dane dotyczące lokalizacji, na przykład, w celu wybrania restauracji w Twojej okolicy. Jeśli takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie prowadzi do negatywnej decyzji, a Ty nie zgadzasz się z tym, możesz skontaktować się z nami pisząc do nas na adres: [email protected] W takim przypadku zadbamy o dokonanie ponownej oceny danej sytuacji.

VI. Wykorzystywanie plików cookies Nasze serwisy internetowe korzystają z plików cookies. Dane osobowe zbierane przez pliki cookies umożliwiają monitorowanie zachowania użytkownika w sieci i są wykorzystywane na podstawie Twojej zgody udzielanej przy wejściu na stronę lub poprzez ustawienie przeglądarki.
Czym są cookies?
Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet) zapisują informacje dotyczące Twojego zachowania podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszego sklepu internetowego. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
Wykorzystujemy cookies w celu umożliwienia korzystania z naszych usług (cookies niezbędne do podtrzymania sesji), zapamiętywania Twoich preferencji podczas korzystania z naszego serwisu (np. rodzaj wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowanie, czcionka, rozdzielczość itp.), zbierania informacji niezbędnych do poprawy jakości naszych usług (np. obserwowania jakie treści cieszą się dużym zainteresowaniem), a także aby lepiej dostosowywać treści reklamowe do Twoich zainteresowań.
Polityka Cookies
Więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez nas cookies oraz sposobu konfiguracji ustawień możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies [link do Polityki Cookies].

VII. Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą. W przypadku zmiany Polityki Prywatności wymagającej spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, będziemy Cię informować bezpośrednio o takiej zmianie poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną lub wyświetlając ogłoszenie przy wejściu na stronę internetową lub w inny sposób zapewniający jak najłatwiejszy dostęp do tych informacji.
Polityka Prywatności wersja 1.0 opublikowana [data].

  • Poland
  • Spain
  • English
  • Polski
  • Español